Career

Denta Joy Clinic เป็นคลินิกทันตกรรมชั้นนำที่รู้จักในธุรกิจทำฟันในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2526

 

รับสมัครทันตแพทย์ Full Time  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.        ทันตแพทย์ GP หรือทันตแพทย์เฉพาะทาง

2.        มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

3.        อายุไม่เกิน 40 ปี

 

รายละเอียดการทำงาน :

1.        เข้างาน 6 วันต่อสัปดาห์

2.        หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

 

สวัสดิการ :

1.        เงินประกัน 150,000 บาท

2.        หากทำรายได้เกินเงินประกัน ได้รับส่วนแบ่ง 45% ของการรักษา

 

วิธีการสมัคร

- ส่งประวัติมาทาง recruit@dentajoy.com

-  สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดวันสัมภาษณ์ได้ที่ 0863205602  หรือ Line id : 0647237706