About Us
 

ตัวอย่างการรักษา : จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก ( อินวิสไลน์ )

 

ทันตกรรมเพื่อความงาม สู่การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก แล้วค่อยทำครอบฟันและวีเนียร์ 

ระยะเวลาการรักษา :  จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก 2 ปี  ,  ทำครอบฟันและวีเนียร์ 1 อาทิตย์ 

Invisalign case

 

รักษาด้วยจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

ใช้เวลารักษา คนไข้ใช้เวลามาที่คลินิกเดนต้าจอย เพียง 6 ครั้ง 

 

Invisalign case

 

 

ตัวอย่างการรักษา : จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

 

 

ตัวอย่างการรักษา : จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

 

 

ตัวอย่างการรักษา : จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก แบบไม่ต้องถอนฟันและไม่ต้องผ่าตัด

 

 

การจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ Invisalign by Dentajoy

 

คนไข้ท่านนี้ได้เลือกเข้าการรักษาปัญหาการสบฟัน ลักษณะฟันในขากรรไกรยื่นมามากกว่าปรกติ และ ปัญหาการสบฟันในฟันหลัง ด้วยการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก (อินวิสไลน์) โดยในการจัดฟันใช้เวลาประมาณ 1 ปี 8 เดือน ซึ่งการรักษาแบบจัดฟันแบบใสไร้เหล็กจะใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่า,ทำความสะอาดช่องปากได้ง่าย และช่วยให้การใช้ชีวิตของคนไข้ไม่เปลี่ยน สามารถที่จะยิ้มได้อย่างมั่นใจระหว่างที่ทำการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก (Invisalign , อินวิสไลน์)