FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • ช่วงอายุเท่าไรที่เหมาะกับการจัดฟันมากที่สุด

  ช่วงอายุที่เหมาะกับการจัดฟันมากที่สุด คือ ช่วงอายุประมาณ 12-13 ปี ซึ่งอายุช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฟันแท้เริ่มขึ้น และขากรรไกรเริ่มมีการเจริญเติบโต ทำให้การขยายหรือลดรูปร่างขากรรไกรเป็นไปได้ง่าย แต่จริงๆแล้ว ทุกเพศและทุกวัยสามารถจัดฟันได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้ใหญ่สามารถจัดฟันง่ายเช่นกัน หากสภาพโครงสร้างของฟันและโครงกระดูกหน้าอยู่ในสภาพเหมาะสม และผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เริ่มสนใจการจัดฟันเนื่องจาก พวกเขาตระหนักถึงรอยยิ้มเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบุคลิกภาพ
 • ปัญหาในการสบฟันเกิดจากสาเหตุใด

  ปกติแล้ว ปัญหาของสุขภาพฟันสามารถถ่ายทอดจากพันธุกรรมได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงขนาดของฟันและขากรรไกร และรวมทั้งจำนวนและระยะช่องว่างของฟันเช่นกัน นอกจากนี้ลักษณะของการสบฟัน ความผิดปกติของขากรรไกร ฟัน และโครงหน้าก็อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ได้เช่นกัน หรือปัญหาของสุขภาพฟันอื่นๆอาจมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ โรคเกี่ยวกับฟัน หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นกัน
 • การจัดฟันสมัยใหม่สามารถทำให้บาดเจ็บได้หรือไม่

  จริงๆแล้ว ได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันให้มีขนาดเล็กลง เพื่อจะให้เกิดการระคายเคืองน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ยังไม่สามารถหาวิธีการที่จะทำให้ไม่ได้รับการระคายเคืองได้ และอาจมีผลข้างเคียงขณะที่มีฟันมีการเคลื่อนที่เนื่องจากแรงกดยึด ซึ่งนั่นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาจมีอาการข้างเคียงบ้าง แต่คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ หากแต่จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้องเสี่ยงใช้ความรุนแรงเช่น กีฬามวย เป็นต้น เนื่องจากอาจทำให้ได้รับความบาดเจ็บได้ง่ายกว่า
 • ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ฟันจะไม่กลับไปสู่สภาพเดิมหลังจากที่จัดฟันแล้ว

  หลังจากจัดฟันเรียบร้อยแล้วและฟันอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ทันตแพทย์จะให้ใช้อุปกรณ์คงสภาพฟันไว้ (retainer) เพื่อรักษาตำแหน่งฟันให้คงอยู่ เพราะฟันยงคงเคลื่อนที่ได้อยู่ ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งฟันที่ถูกจัดไว้แล้วเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือคงสภาพฟันสามารถถอดออกได้ ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา และควรใส่เครื่องมือคงสภาพฟันตามคำแนะนำของทันแพทย์ เพื่อการรักษาตำแหน่งฟันที่เหมาะสมไว้ให้นานเท่านาน
 • การจัดฟันทำให้ทานอาหารได้น้อยลงจริงหรือไม่

  จริงๆแล้วไม่ได้ทำให้ทานอาหารได้น้อยลง เพียงแค่จำกัดในเรื่องของอาหารเล็กน้อย เช่น ควรงดอาหารประเภทเหนียวๆและแข็งๆ เพื่อการดูแลรักษาเครื่องมือขณะรับการรักษา โดยเฉพาะลูกอมและหมากฝรั่งควรหลีกเลี่ยง ส่วนอาหารที่มีลักษณะแข็งและชิ้นใหญ่ ควรหั่นให้ชิ้นพอดีคำ เพื่อง่ายต่อการเคี้ยวและยังเป็นการดูแลเครื่องมือจัดฟันอีกด้วย