เทคโนโลยีทางทันตกรรม

MIA

รากเทียมขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นตัวยึดในการจัดฟัน ซึ่งจะช่วยให้การปิดช่องว่างได้เร็วขึ้น

Air Flow

เครื่อง Air-Flow S1 ใช้หลักการพ่นส่วนผสมของ ลม,น้ำ,ผงขัดเฉพาะ เพื่อขจัดคราบหินปูน ,คราบติดสีต่างๆ ที่สามารถขจัดออกได้ยากด้วยวิธีการขูดหินปูนปรกติ ตำแหน่งที่ขจัดออกยากเช่น หลุมร่องฟัน,ช่องว่างระหว่างฟัน,ผิวฟัน

air flow

 

 

TCM ENDO III motor

เครื่องมือที่ใช้ในการรักษารากฟัน ซึ่งช่วยในการเตรียมคลองรากฟันที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรง

endodontic_micromotor endo_micromotor

Touch'n Heat

Touch 'n Heat เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเตรียม gutta percha ในขั้นตอนรักษารากฟัน ซึ่งทำให้สะดวกต่อทันตแพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษารากฟันและผู้ป่วย ให้สะดวกยิ่งขึ้น
touch_n_heat_endo

State of the art in sterilization

เราใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำไป ฆ่าเชื้อต่อด้วยตู้อบฆ่าเชื้อ ซึ่งตู้อบฆ่าเชื้อจะใช้ไอน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 100 ?C ที่ความดัน 101.325 kPa (99.99 ?C at 101.325 kPa, 99.62 ?C at 100 kPa)ในการฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และ สปอร์ต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจในความสะอาด เพราะ คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย คำถึงความสะอาดและการปราศจากเชื้อโรคเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเราจะบรรจุเครื่องมือทุกชิ้นของเราเป็นชุดๆเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ ต้องการใช้

Water Lase Dental unit X-ray unit

orthopantomograph Electrosurgical system minipiezonSCALING IN A NEW DIMENSION

The miniPiezon ® is one of the most compact ultrasonic units but it has the same powerful heart as in its bigger EMS brothers. The unit saves space and money but does not compromise in terms of quality or efficiency: the user of the miniPiezon ® fully benefits from the precision and power of the original Piezon ® technology.

RELATED TREATMENTS

  • Scaling
  • Periodontics
  • Endodontics
  • Restorative

Goodbye to tartar...guaranteed by the miniPiezon:

  • quick, quiet, precise and powerful
  • gentle, painless and comfortable
  • tips, with that well known Swiss precision
  • Swiss engineered tips create the perfect spray pattern