ทันตแพทย์นรันทร์ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายในงาน Invisalign Symposium 2015 ที่อินเดีย

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2015 Invisalign จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาในงาน Invisalign Symposium ที่ประเทศอินเดีย โดย ทันตแพทย์ นรันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ไปบรรยายในหัวข้อ Invisalign: The Complete Solution?


ภายในงานจะมีการพูดถึงคนไข้ที่เคยจัดฟันแบบใส (invisalign) และใช้ "auxiliaries" จนเสร็จสิ้นการรักษา และมีการพูดถึง Invisalign System และ Biomechanical Principles เพื่อใช้ควมคุมการเคลื่อนของฟัน และเปรียบเทียบความแตกต่างของเทคนิคการรักษาแบบเก่าและการรักษาในปัจจุบัน แนะนำการพิมพ์ปากแบบดิจิตอลแบบ SmartForce® features และ SmartTrack® material และการพัฒนาของซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และสามารถคาดการณ์ผลการรักษาล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์จัดฟันทุกคนต้องการเพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีการพูดเกี่ยวกับทันตแพทย์จัดฟันทุกคนสามารถจัดฟันได้ทุกเคสโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และมีการพูดถึงเกี่ยวกับเคสต่างๆมากมาย เช่น เคสถอนฟันกรามซี่แรกพร้อมกับควบคุมรากฟัน , เคส Open bite , เคส Deep bite