ระดับของผู้ให้บริการจัดฟันแบบใส (Invisalign) คือ ? (Blue Diamond , Black Diamond , Diamond)

 

 

คลินิก dentajoy ผู้ให้บริการ การจัดฟันแบบใส มากที่สุดในประเทศไทย และ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นคลินิกเดียวที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2001  

และ ในปี 2014-2015  ได้รับอันดับเป็น Invisalign Black Diamond Provider ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในขณะนั้น 

 

ในปี 2016 นี้เดนต้าจอยยังคง เป็นคลินิกเดียวที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ของผู้ให้บริการ การจัดฟันแบบใส Invisalign ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระดับ Invisalign Blue Diamond Provider ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในขณะนี้  

 

ระดับ Blue Diamond Invisalign provider คืออะไร

การจัดอันดับ ผู้ให้การรักษาการจัดฟันแบบใส Invisalgn โดยแบ่งตามจำนวนเคส การรักษา

 

การจัดอันดับของผู้ให้บริการจัดฟันแบบใส Invisalign แบ่งเป็น
Blue Diamond: จำนวนเคสจัดฟันแบบใส invisalign ที่ทำการรักษามากกว่า 751 เคสต่อปี
Black Diamond: จำนวนเคสจัดฟันแบบใส invisalign ที่ทำการรักษามากกว่า 401 เคสต่อปี
Diamond : จำนวนเคสจัดฟันแบบใส invisalign ที่ทำการรักษามากกว่า 151 เคสต่อปี
Platinum Elite: จำนวนเคสจัดฟันแบบใส invisalign ที่ทำการรักษามากกว่า 81 เคสต่อปี
Platinum: จำนวนเคสจัดฟันแบบใส invisalign ที่ทำการรักษามากกว่า 51 เคสต่อปี

 

ทำไมต้องเลือกจัดฟันแบบใส Invisalign กับ Blue Diamond Invisalign provider?
ทางคลินิก Dentajoy เป็นผู้ริเริ่มการรักษาจัดฟันแบบใส invisalign ที่แรกในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการรักษาจัดฟันแบบใส Invisalign ตั้งแต่ปี 2001  รวมถึงได้รับการจัดอันดับผู้ให้การรักษาเคสสูงสุด ต่อเนื่องทุกปี  จึงทำให้เชื่อมั่นถึงประสบการณ์ เทคนิค และ วิธีการรักษาเคสต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม