Denta Joy Services

ทันตกรรมเพื่อความงาม

คุณเคยคิดอยากจะทำให้รอยยิ้มของคุณดูดีขึ้นมั้ย? ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยของทันตกรรมสามารถช่วยคุณได้ เช่น ปัจจุบัน สามารถปิดช่องว่างระหว่างฟันได้ ฟันที่โค้งงอ หรือแตกบิ่นสามารถแก้ไขได้เช่นกัน คุณจึงไม่ต้องกังวล กับรอยยิ้มของคุณอีกต่อไป

นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้ฟันมีสีอ่อนขึ้นด้วยการฟอกฟันขาว เพื่อทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ทันตกรรมเพื่อความงาม ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้น ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ด้วย “ทันตกรรมเพื่อความงาม” เป็นกลุ่มการทำทันตกรรมทางด้านตกแต่ง ทำให้รอยยิ้มสวยงาม ทันตแพทย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล และรักษาฟันเพื่อความงามโดยเฉพาะ

ทันตกรรมเพื่อความงามสามารถทำได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าต้องการทางด้านไหน ดังต่อไปนี้

ฟันที่มีคราบหรือฟันเปลี่ยนสี

ฟันที่มีคราบหรือเปลี่ยนสี เนื่องจากเกิดคราบเคลือบอยู่ที่บริเวณฟัน และทำให้ฟันมีสีเหลืองมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลา การฟอกสีฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ฟันแหว่งหรือฟันบิ่น

หากฟันแหว่งหรือบิ่น สามารถทำการแก้ไขได้โดยใช้วัสดุสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกว่า คอมโพซิท เรซิ่น แต่งเติมบริเวณฟันที่หายไป และวัสดุตกแต่งสามารถเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีฟันจริงได้ ดังนั้นหากมีการตกแต่งและปรับแต่งให้สวยงามแล้ว ฟันคุณจะดูเป็นธรรมชาติเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ฟันหลุดหรือฟันหาย

การฝังรากเทียม เป็นการทำรากฟันเทียม และฝังลงไปที่ขากรรไกร และใส่ฟันปลอมติดยึด กับรากฟันเทียมไว้ การรักษารากฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาฟันเหล่านี้ได้

การทำสะพานฟัน เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการครอบฟัน 2 จุด โดยใช้ฟันปลอม เป็นการเชื่อมระหว่างช่องว่างของฟันที่หายไป จึงเรียกว่า สะพานฟัน

ฟันมีหลุมโพรงหรือฟันมีรู

จริงๆแล้วหากฟันกรามหรือฟันที่อยู่ด้านในเป็นรู สามารถใช้อมัลกัมอุดรูได้ จะมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เห็นรอยอุดฟันอันเกิดจากอมัลกัม ดังนั้นจึงได้มีการนำวัสดุสีเหมือนฟัน มาอุดรู เพื่อให้เกิดความเหมือนจริงกับฟันเดิม และทำให้เกิดความสวยงามมากกว่า

ส่วนวัสดุที่นำมาใช้จะคล้ายคลึงกับวัสดุที่นำมาใช้ ตกแต่งฟันแหว่งหรือบิ่น โดยนำวัสดุมาใส่ที่ฟันเป็นรู และมีการฉายแสงด้วย เพื่อเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาอาจมีราคาสูงกว่าการใช้วัสดุอมัลกัม แต่ทำให้เกิดความสวยงามมากกว่า

ช่องว่างระหว่างฟัน

หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วย คอมโพซิท เรซิน แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการครอบฟัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรักษาแต่ละวิธี ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับสภาพฟันของแต่ละบุคคลด้วย และนอกจากใช้การรักษาแบบทันตกรรมเพื่อความงามแล้ว ยังอาจต้องใช้การรักษาแบบอื่นเข้ามาร่วมด้วย เพื่อการรักษาที่ดีและ มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรักษาแบบการจัดฟัน

ฟันแตกหรือฟันหัก

หากเกิดปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากโครงสร้างฟันของคุณอ่อนแอ คุณอาจต้องมีการรักษาด้วย การครอบฟัน ปัจจุบันนิยมใช้การครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟัน แบบเซรามิกผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกราม เพื่อใช้บดเคี้ยว แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน โดยทันแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไข้

การดูแลรักษาฟันที่มีข้อบกพร่องต่างๆนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีกระบวนการ และค่าใช้จ่าย ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคนไข้จึงควรปรึกษา และขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ ก่อนเข้ารับการรักษาจริง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมแก่ตัวท่านเอง