Denta Joy Services

Related Topics

 

 
เริ่มต้นง่ายๆเหมือนเวลาที่คุณตัดสินใจจะไปดูหนังสักเรื่อง เพียงแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะครอบครองรอยยิ้ม ที่สวยงาม จากนั้น ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของเราเอง...
 

ขั้นตอนที่ 1

ทำการนัดพบกับทาง Denta-Joy ก่อน และเมื่อคุณมาพบกับเราครั้งแรก แพทย์จัดฟันจะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา และหลังจากนั้น คุณจะได้ทำแบบพิมพ์ปากเพื่อนำเอาไปทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส
 
ขั้นตอนที่ 2
ทาง Denta-Joy จะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ เปลี่ยนจากรูปแบบพิมพ์ปากของคนไข้ให้เป็นชุดภาพแสดงวิธีการรักษาตามลำดับที่มีการกำหนดไว้ และจะจัดทำเครื่องมือจัดฟันแบบใสขึ้นมาเป็นชุด อาจมีถึง 48 ชุด หรืออาจมีเพียง 12 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาของแต่ละคนไข้ที่แพทย์จัดฟันเป็นผู้กำหนดไว้
 
ขั้นตอนที่ 3
ครั้งต่อมาที่คุณมาพบเรา คุณจะได้รับเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดแรก และเราจะเตรียมเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดอื่นๆให้กับคุณในครั้งต่อไป
 
ขั้นตอนที่ 4
คุณต้องใส่เครื่องมือจัดฟันทุกวัน และแต่ละชุดให้ใส่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถถอดออกได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 9-15 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้ามาพบแพทย์จัดฟันทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าของการรักษาให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้
 
ขั้นตอนที่ 5
ขอแสดงความยินดี !! กระบวนการจัดฟันแบบใสได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่เครื่องคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว
 
ขั้นตอนการผลิตเครื่องมือสำหรับจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign)