Denta Joy Services

การรักษารากฟัน

รากฟันเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวฟันกับขากรรไกร ในฟันแต่ละซี่จะประกอบไปด้วย โพรงประสาทฟัน (Pulp chamber) จะเป็นส่วนที่ส่งสารอาหารต่างๆ และ เป็นส่วนที่รับสัญญาณ เช่น บางกรณีที่เราทานน้ำที่เย็นมากๆแล้วรู้สึกเสียวฟัน โพรงประสาทจะมีส่วนที่เป็นโพรงท่อเล็กๆ ไปสู่ปลายรากฟัน ในฟันคนเราหนึ่งซี่มีคลองรากฟันไม่เกินสี่

เมื่อโพรงประสาทฟันหรือคลองรากฟันเกิดการติดเชื้อ,เสียหาย หรือถูกทำลายจนตายไป ถ้าเราไม่รีบรักษาโดยนำเนื้อเยื้อภายในที่เสียหายหรือติดเชื้อออกให้หมด จะทำฟันซี่นั้นตายไป อาการที่โพรงรากฟันเกิดการติดเชื้อ (pulpitis) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เราปวดฟัน เราต้องรีบพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูว่าจะถอนฟันหรือจะรักษารากฟันเพื่อเก็บฟันซี่นี่เอาไว้

รักษารากฟัน เป็นการนำส่วนที่ติดเชื้อในโพรงประสาทฟันและในคลองรากฟันออกไป และทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อเก็บฟันซี่นั้นเอาไว้ โดยจะใช้วัสดุอุดคลองรากฟันทำการอุด เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ พบบ่อยในคนไข้ที่ฟันผุมาก

อะไรคือสัญญาณที่บอกว่าให้ระวัง ?

  • รู้สึกเสียวฟันมากในเวลาทานของร้อนและของเย็น
  • รู้สึกปวดฟัน
  • ปวดฟันระหว่างกัดฟันและเคี้ยวอาหาร
  • เวลากัดฟันหรือเคี้ยวอาหารแล้วรู้สึกตึงๆ
  • ฟันผุมาก
  • ฟันได้รับการกระทบกระแทก จนทำให้ฟันแตกหัก จนถึงโพรงประสาทฟัน
  • ฟันมีสีเปลี่ยนไปจากเดิม
  • เป็นโรคเหงือกอยู่แล้ว
  • มีหลายกรณีที่โพรงประสาทฟัน หรือคลองรากฟันถูกทำลาย บางครั้งก็ไม่เกิดอาการบ่งบอก ทันตแพทย์ต้องทำการเอ๊กซเรย์ฟันเพื่อดู
 
ขั้นตอนการรักษารากฟัน
 
การรักษารากฟันเราจะทำร่วมกับการฉีดยาชา จะใช้แผ่นยางบางๆเพื่อแยกฟัน(Rubber dam)ที่มีปัญหาอออกจากฟันอื่น หลังจากนั้นทันตแพทย์จะเอาฟันผุโดยเอาส่วนที่เสียหายออก จนถึงส่วนโพรงประสาทฟัน การทำแบบนี้เพื่อลดความดันในตัวฟันที่ทำให้เราเรารู้สึกปวดฟันออก
 
ทันตแพทย์จะตรวจวัดความยาวของคลองรากฟันโดยการถ่ายเอ๊กซเรย์แบบเป็นชุดๆ แล้วจะใช้ขดลวดขนาดเล็กเพื่อรักษารากฟัน ที่เรียกว่า file ทำความสะอาดภายในคลองรากฟันเพื่อขจัดเนื้อเยื่อที่มีปัญหาและแบคทีเรียออกไปโดยใช้น้ำเกลือเป็นตัวชะล้างจนหมด หลังจากนั้นจะใช้วัสดุอดุคลองรากฟัน (gutta percha) ฟันจะไม่ถูกอุดอย่างถาวรจนกว่าจะขจัดจนปลอดเชื้อในโพรงประสาทและคลองรากฟัน หลังจากปราศจากเชื้อแล้วก็จะทำการอุดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้ออีก
 
 
 
ฟันที่รับการรักษาจะอยู่ได้นานเท่าใด 
 
ฟันที่ได้รับการรักษาหรือฟื้นฟูสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตถ้ามีการดูแลอย่างเหมาะสม เพราะฟันผุยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกในฟันที่รับการรักษาแล้ว สุขอนามัยของปากและฟันที่ดีตลอดจนการพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
 
ข้อควรปฏิบัติระหว่างการรักษารากฟัน
 

คงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าเมื่อรักษารากฟันแล้วจะปวดฟันอีกหรือไม่ เพราะฟันที่รักษารากฟันแล้ว จะถูกกำจัดเส้นประสาทฟันออกจึงย่อมไม่มีความเจ็บปวดอีกการรักษารากฟันมีข้อดีที่เห็นได้ชัดคือสามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานได้ต่อไปและดีกว่าฟันปลอม เพราะฟันที่รักษารากแล้วก็เหมือนฟันในปากซี่อื่นๆ คือ มีเบ้ากระดูกยึดให้ฟันมั่นคงแข็งแรงและให้ความรู้สึกที่ดีกว่าการใส่ฟันปลอม