Denta Joy Services

Related Topics

การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กอินวิสไลน์ (Invisalign) จัดฟันได้อย่างไร

 

 
 
หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign)
 
เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีประสิทธิภาพทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้เหล็กเป็นตัวบีบฟันเพื่อให้ฟันจัดเรียงกันและมีการเปลี่ยน bracket  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วย  แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยนวัตกรรมใหม่ “การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก”  ซึ่งให้ประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป จะทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่าง และไม่เหมือนใครในขณะที่คุณจัดฟันอยู่  ด้วยวิธีที่จะทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 
ขั้นตอนของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก  เริ่มต้นด้วยการจัดทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส สามารถถอดออกได้ และทำขึ้นเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อให้พอดีกับฟันของคนไข้  และเครื่องมือนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมแรงกดดันของฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้ โดยแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมภาพสามมิติ แสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอนจากแรกเริ่มของการทำงาน ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม  และเครื่องมือจัดฟันแบบใสนั้นจะทำงานตามขึ้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้  โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้นๆ  หลักการทำงานจะคล้ายกับการการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป  แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน  ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว  ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย
 
นอกจากนี้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดใหม่ให้เป็นตามขั้นตอนต่างๆ   และด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใสจะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย และไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่า คุณกำลังจัดฟันอยู่ในขณะที่คุณสวมใส่เครื่องมือจัดฟันแบบนี้
 
เมื่อคุณรู้สึกว่า การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะกับรอยยิ้มของคุณแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Denta-Joy วันนี้  เพื่อขอรับคำปรึกษาและออกแบบการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ