Denta Joy Services

เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักเห็นกันได้ตามทั่วไป โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพ ใช้ติดด้านนอกของผิวฟันด้านหน้า และมีการเปลี่ยนยางทุกเดือนเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้จัดฟันทั่วไป เนื่องจากยางนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้  และปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือ ทำให้มีขนาดเล็กลงและมีความหลากหลายของสียางมากขึ้นอีกด้วย ทำให้เราสามารถพบเห็นการจัดฟันแบบนี้ได้ ในกลุ่มคนไข้ทั่วไปที่ต้องการสีสันของยาง และไม่มีปัญหาในการที่คนอื่นสามารถมองเห็นการจัดฟันของตนได้

 

 

 

ข้อดี

เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบ มันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่า และการติดตั้งวัสดุด้านนอกของฟันทำให้การดูแล และทำความสะอาดง่ายและสะดวกมากขึ้น และยังสามารถสนุกกับการเลือกสีสันต่างๆของยางได้อีกด้วย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของการจัดฟันแบบชนิดนี้ ราคาไม่สูงมากนัก ดังนั้นค่ารักษาจึงไม่แพง ทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการจัดฟันทั่วไป
 

ข้อควรระวัง 

ควรดูแลเครื่องมือตามคำแนะนำ และพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพื่อผลสำเร็จของการรักษา ตามกำหนด และหากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปาก ให้พบหรือปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรักษาอาการผิดปกติเหล่านั้น
 

วิธีการรักษา

 
ใช้หลักการการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึดดึงทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่ง ที่กำหนดโดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการจัดฟัน นอกจากนี้ผู้ป่วยไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ดังนั้นจึงต้องมาพบแพทย์เป็นประจำ ตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือ
 

ระยะเวลาในการรักษา

 
โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้
 

ค่าใช้จ่าย

 
การจัดฟันด้านนอกนี้  มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 - 90,000 บาท ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันว่ามีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนด และประเมินสภาพฟันอีกครั้งหลังจากการตรวจ
 

ผู้ที่เหมาะกับการรักษานี้

 
การจัดฟันด้านนอกสามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล และการพิจารณาจากทันตแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามก่อนการจัดฟันคุณควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม