Denta Joy Services

หากเส้นลวดทิ่มบริเวณภายในช่องปาก แก้ไขปัญหาอย่างไร

   หากเส้นลวดทิ่มบริเวณภายในช่องปาก แก้ปัญหาเส้นลวดทิ่มบริเวณภายในช่องปาก หากเส้นลวดทำให้เกิดการระคายเคือง ให้ใช้ยางลบหรือ Q-tip ติดไว้ที่ปลายเส้นลวดเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นลวด ทิ่มแทงบริเวณภายในช่องปาก

 

    หากเส้นลวดทำให้เกิดการระคายเคือง ให้ใช้ยางลบหรือ Q-tip ติดไว้ที่ปลายเส้นลวดเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นลวด ทิ่มแทงบริเวณภายในช่องปาก หรือหากไม่สามารถซ่อนเส้นลวดได้ ให้ปิดปลายเส้นลวดด้วยขี้ผึ้ง หรือสำลีก้อนเล็กๆ หรืออาจเป็นหมากฝรั่งแบบไร้น้ำตาลไปก่อน หลังจากนั้น ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อแก้ไขและปรับแต่งเส้นลวดใหม่บริเวณนั้น

    หากสายลวดหลุดออกมาจากหลอดที่คิดกับฟันด้านใน ให้พยายามใส่กลับไปที่เดิมโดยใช้คีมหรือแหนบ แต่ถ้าสายลวดไม่ทิ่มแทงบริเวณภายในช่องปาก ให้ใช้ขี้ผึ้งทาบริเวณปลายลวดนั้น และหากคุณไม่สามารถมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตัดสายลวดออก คุณสามารถตัดสายลวดนั้นด้วยคีมตัดลวดเล็กหรือใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออก
 

Bracket หลวม แก้ไขปัญหาย่างไร


ปกติแล้ว หาก bracket หลวม ยางสีจะยังคงติดอยู่กับเส้นลวด ให้ใช้แหนบขยับหรือเคลื่อนที่ bracket ได้ แต่อย่างไรก็ตามให้แจ้งปัญหาและมาพบทันตแพทย์ และหากอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนชำรุดหรือแตกหัก ให้เก็บชิ้นส่วนที่เหลือ และนำมาพบทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซมและรักษาชิ้นส่วนนั้นๆ


อุปกรณ์ Herbst แก้ไขปัญหาอย่างไร


    หากส่วนที่เชื่อต่อระหว่างส่วนด้านบนและด้านล่างหลุด คุณสามารถเชื่อมต่อได้เองอย่าง่ายๆ
    หากน็อตหลุดหรือสูญหาย ให้เก็บชิ้นส่วนเหล่านั้นไว้ และรีบมาพบทันแพทย์เพื่อดำเนินการแก้ไข
    หากชิ้นส่วนครอบหลวม ให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขทันที
    หลังจากใส่อุปกรณ์นี้ แก้มอาจมีอาการบวมได้ในช่วง 1-2 วันหลังจากนั้น อย่างไรก็ตามควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบด้วยหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น
 

อุปกรณ์ Herbst แก้ไขปัญหาอย่างไร อุปกรณ์ Herbst แก้ไขปัญหาอย่างไร


หากตัวขยายฟันหลุด แก้ไขปัญหาอย่างไร    หากตัวขยายฟันหลุด ให้ใช่ไหมขัดฟันสองเส้นใส่ไปที่ตัวขยายฟัน แล้วค่อยๆดันใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมและจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดี แล้วค่อยดึงไหมขัดฟันออก

 หากตัวขยายฟันหลุด ให้ใช่ไหมขัดฟันสองเส้นใส่ไปที่ตัวขยายฟัน หากตัวขยายฟันหลุด แก้ไขปัญหาอย่างไร

 

หากคุณกลืนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาอย่างไร    โดยปกติแล้ว หากคุณกลืนชิ้นส่วนอุปกรณ์ลงไป อุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกย่อยไปตามระบบการทำงานภาย ในร่างกายเรา แต่หากคุณมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น คุณควรไปพบแพทย์เพื่อเอ็กซเรย์ภายในร่างกาย เพื่อตรวจหาชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านั้น และหากเครื่องมือคงสภาพฟันชำรุด ให้ถอดเครื่องมืออกและนำมาซ่อมแซมแก้ไขทันที


อาการเจ็บฟันและเจ็บเหงือก แก้ไขปัญหาอย่างไร


    หากมีอาการหลังจากที่มาพบทันตแพทย์ไปแล้ว 1 เดือน คุณสามารถรับประทานยา Ibuprofen หรือ acetaminophen โดยต้องได้รับการสั่งยาจากทันตแพทย์ก่อน
    ให้ใช้เกลือผสมน้ำอุ่นกลั้วปาก เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด แต่หากมีอาการเจ็บปวดกะทันหันหลังจาก 2-3 อาทิตย์ไปแล้ว  ให้รีบมาพบทันแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นความผิดปกติเกิดขึ้นได้
    หากมีเศษอาหารติดภายในร่องฟัน ให้ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดบริเวณนั้น
    ถ้าคุณตัดเหงือก ลิ้น หรือด้านในของแก้ม ใช้นิ้วกดบริเวณที่มีเลือดออก หากเลือดยังไม่หยุดไหล ให้ไปพบทันแพทย์ทันที
    อาการระคายเคืองภายในช่องปากเล็กๆน้อยหรือมีอาการปากเปื่อย คุณสามารถซื้อยาจากร้านขายยาทั่วไปเพื่อรักษาอาการเหล่านั้นได้