Denta Joy Services

Related Topics

Invisalign i7

 

 
 

Invisalign i7 เป็นซึรีย์เครื่องมือจัดฟันแบบใสชนิดหนึ่งของ invisalign ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายและสะดวก โดยเครื่องมือชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนฟันเล็กน้อย และใช้เวลาในการรักษาไม่นานอีกด้วย

 
 
 
 

Invisalign i7 เหมาะกับ

 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือการที่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟันเนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์จัดฟันสามารถเรียงฟันให้ปกติได้ โดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign i7 ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น โดยจะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน
 
 
Invisalign i7 ทำงานยังไง
 

การจัดฟันแบบใสด้วย invisalign นั้นจะต่างจากทันตกรรมจัดฟันแบบอื่น โดยทันตแพทย์จะทำการวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (clincheck) ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้เห็นการเคลื่อนของฟันในแต่ละขั้นตอนไปจนถึงสิ้นสุดการรักษา ทำให้รู้ล่วงหน้าได้ว่าเมื่อรักษาเสร็จแล้วฟันของคุณจะออกมาเป็นอย่างไรอีกด้วย

 

เครื่องมือจัดฟันแบบใส จะออกแบบมาเฉพาะในแต่ละคน โดยเครื่องมือแต่ะละชิ้นจะค่อยๆเคลื่อนฟันของคุณไปในตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันได้วางแผนเอาไว้ การใส่เครื่องมือจะต้องใส่เป็นเวลา 20-22 ชั่วโมงต่อวัน และทำการเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นถัดไปทุกๆ 2 สัปดาห์