Denta Joy Services

เครื่องมือคงสภาพฟัน รีเทนเนอร์

 

เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือที่เราเรียกว่ารีเทนเนอร์ เป็นเครื่องมือที่ทันตแพทย์จัดฟัน จะแนะนำให้ใส่หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออก เพื่อคงสภาพฟันที่จัดเสร็จให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่ได้วางแผนการรักษาเอาไว้

เมื่อฟันที่เราจัด ได้ถูกจัดได้ตามที่ทันตแพทย์จัดฟันได้วางแผนเอาไว้ ก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องพิพม์ปาก เพื่อทำเครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์  โดยเครื่องมือรีเทนเนอร์จะมีหน้าที่ให้ฟันของเราคงสภาพเอาไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของการจัดฟัน ส่วนเราต้องใส่รีเทนเนอร์นานขนาดไหน ทางคลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลาตามที่เรากำหนด

 

วิธีการดูแลรักษารีเทนเนอร์

 

-  ใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาตามคำแนะนำของทันตแพทย์

-  ถอดรีเทนเนอร์ออกเมื่อรับประทานอาหาร

-  ทำความสะอาดรีเทนเนอร์ด้วยน้ำอุ่น โดยใช้แปรงสีฟันแปรงทำความให้ทั่ว (ห้ามใช้น้ำร้อนในการทำความสะอาด)

-  เมื่อไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ ควรเก็บรีเทนเนอร์ไว้ในกล่อง

-  เมื่อเริ่มใส่รีเทนเนอร์ในบางคนอาจจะทำให้พูดได้ไม่ถนัด เมื่อเกิดความเคยชินแล้วปัญหานี้จะหายไป

-  เมื่อรีเทนเนอร์สูญหายหรือแตกหักเสียหาย ควรรีบติดต่อกับทางคลินิก

-  ถ้าคุณต้องการปรับรีเทนเนอร์ อย่าพยายามปรับด้วยตัวเอง ควรให้ทางคลินิกเป็นผู้ปรับเครื่องมือให้

-  เมื่อมีนัดกับทันตแพทย์ควรพกรีเทนเนอร์ไปด้วยทุกครั้ง

-  ถอดรีเทนเนอร์ออก เมื่อคุณว่ายน้ำ

-  เก็บรีเทนเนอร์ให้ห่างจากความร้อน