Denta Joy Services

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทำไมเราต้องการทันตกรรมประดิษฐ์ ... คุณต้องพบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เมื่อ

  • คุณฟันหลุดหรือหายไป
  • คุณสนใจที่จะทำรากฟันเทียม
  • คุณสวมใส่ฟันประดิษฐ์หรือฟันประดิษฐ์ชั่วคราว
  • คุณต้องการมีรอยยิ้มที่สวยงาม

แต่งเติมรอยยิ้ม

คุณต้องการรอยยิ้มที่สมบูรณ์อีกครั้งหรือไม่

การสร้างรอยยิ้มที่สมบูรณ์ของคนทั่วไปนั้นได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาจากทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มาเป็นระยะเวลานับศตวรรษ เพื่อที่จะสร้างฟันประดิษฐ์ที่ออกมาแลดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดย ทันตแพทย์จะได้รับการฝึกฝนอย่างหนักในการทำเคลือบผิวฟันเทียม (Veneers), ครอบฟัน (Crowns/caps), สะพานฟัน (Bridges) และการปรับแต่งรอยยิ้มที่ไม่สมดุล แล้วฟันคุณล่ะพร้อมที่จะได้รับการดูแลจากทันตแพทย์ ที่ฝึกฝนมาอย่างดีหรือยัง

คุณใส่ฟันประดิษฐ์อยู่หรือไม่

เมื่อฟันของเรานั้นผุหรือเหงือกมีการอักเสบอย่างรุนแรงแล้ว คนไข้หลายๆคนเลือกที่จะถอนฟันนั้นๆ ทิ้งไปเพื่อที่จะทำฟันประดิษฐ์มาทดแทนฟันตามธรรมชาติของเรา ซึ่งเมื่อผ่านไปเป็นเวลานานๆ กระดูกส่วนที่รองรับฟันจะน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ โดยการทันตแพทย์จะต้องใช้ความสามารถ เทคนิค ประสบการณ์ บนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการทำฟันประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละคน ซึ่งทันตแพทย์อาจจะแนะนำการทำรากเทียม ที่เป็นฟันประดิษฐ์ ที่มีความคงทนและสามารถป้องกันการลดน้อยลงของกระดูกได้

ฟันคุณหายไปหรือเปล่า

เมื่อคุณสูญเสียฟันของคุณไป คุณควรปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ โดยแพทย์จะทำการวินิจฉัยจากจำนวนฟันที่สูญเสีย สภาพของฟันที่เหลืออยู่ อายุ ความต้องการของคนไข้ และทำการรักษา โดยการทำรากเทียม ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ซึ่งจะมีแต่ทันตแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นที่จะสามารถให้คำตอบได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด

คุณสนใจที่จะทำรากฟันเทียมอยู่หรือไม่

การทำรากฟันเทียมได้คิดริเริ่มขึ้นที่ประเทศสวีเดน โดยดอกเตอร์ Branemark โดยใช้สำหรับคนไข้ที่ได้สูญเสียฟันทั้งหมดในช่องปากไป และหลักการเดียวกันนั้นก็ถูกนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน และใช้สำหรับการฝังรากเทียมสำหรับฟันเพียงซี่เดียว หรือมากกว่าหนึ่งซี่ หรือสำหรับฟันหายทั้งขากรรไกร และยังมีอัตราความสำเร็จที่สูงมากอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์นั้นก็ยังขึ้นอยู่กับสภาพช่องปาก ความต้องการ และความร่วมมือของคนไข้ด้วย โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำการแนะนำการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละราย

ในทันตแพทย์เฉพาะด้านทันตกรรมประดิษฐ์หลายๆ คนนั้น จะทำการผ่าตัดเพื่อการปลูกรากเทียมบ่อยครั้ง จนเหมือนเป็นงานประจำไปแล้ว และในหลายๆเคสนั้นการรักษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ จะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการทำรากฟันเทียมและการบูรณะฟัน (Restoration)ไปพร้อมๆกัน โดยอัตราการสำเร็จของการบูรณะฟันนั้นจะขึ้นอยู่กับการฝังรากเทียม และแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เท่านั้นที่จะทราบดีถึงตำแหน่งที่รากเทียมควรทำการปลูกลงไป เพื่อการรักษาที่น่าพอใจที่สุด

กระบวนการทางทันตกรรมประดิษฐ์

สะพานฟัน

เป็นวิธีทั่วไปสำหรับการทดแทนการสูญเสียฟัน โดยการทำสะพานฟันจะต้องการฟันตามธรรมชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นคอสะพาน และฟันประดิษฐ์นั้นจะทำการครอบและยึดติดในบริเวณที่ฟันได้สูญเสียไป คนไข้ที่ได้รับการรักษานั้นจะไม่สามารถถอดใส่สะพานฟันได้ และยังต้องการการดูแลรักษาที่พิเศษกว่าทั่วไป เพื่อสุขลักษณะที่ถูกต้อง

ครอบฟัน

เป็นส่วนที่มาครอบฟันเพื่อให้การทำงานของฟันเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเพื่อความสวยงาม โดยครอบฟันนั้นสามารถทำได้จากหลายวัสดุ และใช้ในการรักษาต่างๆ เช่น ฟันที่มีการทำการอุดเป็นวงกว้าง หรือ ฟันที่แตกหัก

ฟันปลอมทั้งปาก

เมื่อคนไข้ไม่มีฟันตามธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปากแล้ว ฟันปลอมทั้งปากเป็นคำตอบโดยมาก ของคนไข้ทั่วไป เพื่อการใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสวยงามเช่นเดิม ในคนไข้หลายๆ คนอาจประสบปัญหากับการใส่ฟันปลอม เพราะฟันปลอมที่ใช้นั้น ไม่มีความมั่งคงแน่นหนา ทำให้การบดเคี้ยวเป็นไปอย่างไม่สะดวก การเข้ามาของการทำรากฟันเทียม จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนไข้ในปัจจุบัน

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้

เมื่อคนไข้สูญเสียฟันไปมากกว่าหนึ่งซี่ สูญเสียฟันหลักยึดเช่นฟันตำแหน่งด้านหลัง ที่เป็นฟันบดเคี้ยว คนไข้ควรใส่ฟันปลอมแบบถอดได้เพื่อทดแทนตำแหน่งฟันที่หายไปโดยฟันปลอมแบบถอดได้อาจมีฐาน ที่ทำด้วยโครงโลหะและฐานพลาสติก คนไข้ควรถอดเพือทำความสะอาดทุกวัน

ปลูกรากฟันเทียม

รากฟันเทียมนั้นทั่วไปแล้วจะทำมาจากวัสดุไทเทเนียม มีรูปร่างลักษณะเหมือนน๊อตที่ทำการไขลงไปในกระดูก ซึ่งวัสดุนี้จะถูกฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร และรอการฟื้นตัวจากร่างกายพร้อมกับการจับตัวของกระดูกต่อวัสดุไทเทเนียม โดยการรักษาแบบนี้สามารถรักษาได้กับคนไข้ที่สูญเสียฟันมากกว่าหนึ่งซี่หรือทั้งปากก็ได้