Denta Joy Services

การรักษาอาการนอนกรน

การหยุดหายใจขณะนอนหลับคืออะไร ?

โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสาเหตุของการเกิดอาการ ได้แก่ ประเภทปิดกั้น, ประเภทประสาทส่วนกลาง หรือประเภทผสม ซึ่งประเภทแรกนั้นเป็นแบบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วย OSA ถึงแม้สาเหตุของอาการของทั้งสามประเภทนั้นจะแตกต่างกัน แต่ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกัน คือ หยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้มากถึงร้อยครั้งในหนึ่งคืน และการหยุดหายใจแต่ละครั้งอาจมีระยะเวลานานถึงหนึ่งนาทีหรือมากกว่า ส่วนประเภทที่มีสาเหตุจากประสาทส่วนกลางนั้น เกิดจากการที่สมองไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อระบบหายใจทำงาน และในประเภทผสม คือมีสาเหตุจากทั้งความผิดปกติจากการสั่งการของสมอง และการปิดกั้นในช่องทางเดินหายใจ

โรค OSA หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ คืออะไร ?

โรค OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea นั้นคืออาการผิดปกติของร่างกายที่ผู้ป่วยจะมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิง บางครั้งทำให้เกิดการหยุดหายใจยาวเป็นนาที อาการนี้มีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างรุนแรง จึงควรได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ใครที่เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยโรค OSA ?

OSA นั้นเกิดขึ้นในผู้ป่วยชาย 24% และในผู้ป่วยหญิง 9% ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงพอกับการเป็นโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ แม้ว่าโอกาสที่จะเป็นโรค OSA นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่ส่วนมากมักจะพบในผู้ใหญ่ช่วงอายุ 45 – 65 ปี แต่เนื่องจากโรค OSA ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมนัก ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่ได้รับการวินิจฉัย และทราบถึงอาการป่วยของตนเองซึ่งอาการนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้อีกมากมาย

Dentinore MAS เพื่อผู้ป่วยหยุดหายใจขณะนอนหลับ

Dentinore MAS คือคำตอบของคุณใช่หรือไม่?

Dentinore MAS นั้นเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วย OSA ตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ โรคOSA นั้น มีลักษณะที่เพดานปากด้านในค่อยๆหย่อนลงมาปิดช่องหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะ จนในที่สุดร่างกายจะทำการตอบสนองด้วยการตื่นขึ้นมา เพื่อทำการหายใจเข้าไปใหม่ และจะเวียนไปตลอดทั้งคืน ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดลดลง และทำให้นอนหลับไม่สนิท ระดับความรุนแรงของโรค OSA สามารถวัดจากค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่หยุดหายใจขณะนอนหลับต่อหนึ่งชั่วโมง ซึ่งหากมีการหยุดหายใจ หรือหายใจติดขัดขณะนอนหลับมากกว่า 5 ครั้งในหนึ่งชั่วโมงนั้น จะถือว่ามีอาการของโรค OSA โดยส่วนมากแล้ว ผู้ป่วยมักจะอยู่ในระดับเบาถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้ Dentinore MAS ในการรักษาได้ ระดับอาการของโรค OSA นั้นสามารถวัดได้ดังนี้

ระดับอาการของ OSA จำนวนครั้งที่หยุดหายใจ / ชม.
เบา 5 ถึง 15
ปานกลาง 15 ถึง 30
รุนแรง รุนแรง 30 ขึ้นไป

 

ข้อสำคัญ

  • Dentinore MAS เป็นอุปกรณ์การรักษาโรค OSA และการกรน ที่ได้การรับรองทางการแพทย์
  • Dentinore MAS ช่วยลดอาการกรน และรักษาผู้ป่วยโรค OSA ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการรักษาด้วย CPAP หรือไม่ยอมใช้ CPAPระหว่างคืน
  • American Academy of Sleep medicineแนะนำการใช้อุปกรณ์ในช่องปาก เป็นทางเลือกแรกสำหรับการรักษาการกรน และโรค OSA ในระดับเบาถึงปานกลาง

การทำงานของ Somnomed MAS

Somnomed MAS จะทำการปรับตำแหน่งของขากรรไกรล่างไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อดึงให้ช่องทางเดินหายใจเปิดกว้างมากขึ้น และยังมีผลต่อเพดานอ่อนด้านในของช่องปาก ที่จะมีความตึงมากขึ้น ไม่ตกลงไปปิดทับทางเดินหายใจ ด้วยระบบกลไกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของ Somnomed MAS ครีบทั้งสองด้านของที่ครอบฟันชุดล่างนั้น จะทำที่จัดกรามด้านล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จึงสามารถอ้าหรือปิดปากได้ตามต้องการไม่ว่าในขณะนอนหลับ หรือทำกิจกรรมอื่น เช่น ดื่มน้ำ เป็นต้น

ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ให้อิสระในการเคลื่อนไหว เปิด ปิด กรามได้อย่างสะดวก และไม่ลดทอนต่อประสิทธิภาพในการรักษาอาการกรน และ โรค OSA จึงทำให้ Somnomed MAS เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากเครื่องมือชนิดอื่นๆ

การวิจัย และการทดสอบทางการแพทย์

จากการวิจัย และตรวจสอบทางการแพทย์ ด้วย Somnomed MAS ™รุ่นก่อน โดยทางสถาบัน Department of Respiratory and Sleep Medicine ณ St George Hospital, Sydney ได้มีการทดสอบ และพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลสูง ในการรักษาอาการกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยคนไข้ยอมรับการใช้เครื่องมือ และสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานาน จึงเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรค OSA นอกเหนือจากการใช้ CPAP ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค OSA (Obstructive Sleep Apnea)

 

ข้อมูลการรักษาอาการหยุดหายใจระหว่างการนอน:

สอบถามแพทย์หรือทันตแพทย์สำหรับข้อมูลเครื่องมือป้องกันการนอนกรน - ติดต่อ 02 789 3033.