Denta Joy Services

การฟอกสีฟัน

 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับความขาว สะอาดและสวยงามของฟันมากขึ้น  แต่เนื่องจากลักษณะทางสังคม อายุ กิจวัตรประจำวัน อุปนิสัยในการบริโภคและการดูแลรักษาความสะอาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีฟัน จนทำให้เกิดสีเกิดจากคราบต่างๆ และด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ทำให้คุณสามารถกลับมามีฟันสีขาว ได้อย่างเดิมด้วยวิธีง่ายๆ และไม่ยุ่งยากอีกต่อไป  ซึ่งวิธีนี้จะทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่กล้ายิ้มได้อย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องอายใครเวลาที่ต้องยิ้ม
 
 

การฟอกสีฟันคืออะไร?

 
การฟอกสีฟัน คือ กระบวนการขจัดคราบสิ่งตกค้างต่างๆที่ฟัน โดยทำให้เม็ดสีมีการเปลี่ยนสีให้ขาวขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับน้ำยาฟอกสีฟัน ทำให้ฟันของคุณแลดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฟันแต่ละคน ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนด ระดับความขาวได้อย่างชัดเจน
 

สาเหตุของการทำให้ฟันหมองคล้ำ

 
ด้วยชีวิตประจำวันของเราต้องพบมลภาวะมากมาย ฟันเราก็เช่นกันต้องพบกับสิ่งสกปรกต่างๆมากมาย ถึงแม้ว่าเราจะมีการแปรงฟันเพื่อรักษาความสะอาดสุขภาพภายในช่องปากแล้ว แต่นั่นอาจยังไม่เพียงพอสำหรับฟัน จึงทำให้เกิดคราบต่างๆตกค้างอยู่ และก่อให้เกิดคราบหินปูน รวมถึงอาจเกิดจากคราบอาหารต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไปด้วย เช่น ชา กาแฟ รวมถึงน้ำอัดลม และยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดคราบได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้สภาพร่างกาย ของเราที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสะสมคราบได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
 
นอกจากคราบต่างๆแล้ว ยังมีสิ่งที่เป็นตัวกำหนดสีฟันของเรา ทำให้คนเรามีสีฟันที่ไม่เหมือนกัน คือ พันธุกรรม ซึ่งอาจทำให้บางคนมีสีฟันขาวมากกว่าคนอื่น รวมถึงบางคนมีสีฟันขาวเหลืองมากกว่า และบางคนอาจมีสีฟันโทนเทาถึงเทาน้ำตาลได้
 
และปัจจัยอื่นที่สามารถทำให้สีฟันของเราเปลี่ยนได้ คือ โรคประจำตัวของแต่ละบุคคล เนื่องจากการรักษาโรคแต่ละโรค ต้องใช้ยาและวิธีการรักษาต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีฟันได้ด้วย