... รากเทียม

รากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันของคุณที่หายไป

รากฟันเทียม น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับฟันที่เกิดการสูญเสียฟันทั้งซี่ เช่นรากฟันตาย คุณควรจะใส่รากฟันเทียมไว้เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยฟันปลอมและรากฟันเทียมในปัจจุบันจะมีรูปร่างและให้ความรู้สึกเหมือนกับฟันธรรมชาติเลย อย่างน้อยย่อมดีกว่าการปล่อยทิ้งไว้อย่างแน่นอน แล้วมันคุ้มค่าและดีต่อคุณอย่างแน่นอน

  •  ริเริ่มทำการรักษาด้วยการจัดฟันด้านในตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการรักษานี้ ในประเทศไทย
  •  ริเริ่มการรักษาจัดฟันแบบใส Invisalign ตั้งแต่มกราคมปี 2001 ครั้งแรกในประเทศไทย
  • คลินิก Dentajoy ได้รับเลือกให้เป็น “คลินิก Invisalign แต่งตั้งโดย อไลน์เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Dedicated Clinic หรือ Invisalign Flagship Clinic ) หรือ ศูนย์จัดฟันแบบใส invisalign ประจำประเทศไทย
  • คลินิก Dentajoy ให้การรักษา จัดฟันแบบใส Invisalign มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • คลินิก Dentajoy ให้การรักษาจัดฟันแบบใส Invisalign มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เรามีทีมคุณหมอที่ผ่านอบรม เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign   9 ท่าน โดยมีหัวหน้าทีมทันตแพทย์จัดฟันแบบใส Invisalign ที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา Invisalign ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Asia-Pacific Advisory Board)
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการ Invisalign ในระดับ Invisalign Platinum Elite Provider ตั้งแต่ปี 2001-2013 สูงสุดในขณะนั้น
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการ Invisalign ในระดับ Invisalign Black Diamond Provider ตั้งแต่ปี 2014-2015 สูงสุดในขณะนั้น
  • ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการ Invisalign ในระดับ Invisalign Blue Diamond Provider ปี 2016 สูงสุดในขณะนี้
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy