ทำรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันของคุณที่หายไป โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

บริการ

การปลูกรากฟันเทียม

รากฟันเทียม_รากเทียม_รากฟันปลอม_ฟันปลอม

รากฟันเทียม คืออะไร?

รากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันและรากธรรมชาติไป โดยทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม (denture), ครอบฟัน (crown) หรือสะพานฟัน (bridge) ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

รากฟันเทียม ประกอบด้วย

 1. Fixture คือ ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก อยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ
 2. Abutment คือ ส่วนที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน
 3. Crown คือ ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

ประเภทของการปลูกรากเทียม

รากฟันเทียม_รากเทียม_รากปลอม_รากฟันปลอม_ฟันปลอม

1. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
2. การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการปลูกรากฟันเทียม ที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอม หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม
3. การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป : การปลูกรากฟันเทียมแบบนี้ เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป 

จัดฟันใส_โปรโมชั่น_ปรึกษาฟรี_จัดฟันใสทองหล่อ_จัดฟันใส_invisalign
รากฟันเทียม_รากเทียม_รากปลอม_รากฟันปลอม_ฟันปลอม

ขั้นตอนและกระบวนการรักษา

1. X-Ray ฟันเพื่อประเมินสภาพของบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม เช่น ความหนาของเหงือก ความสูงของกระดูกขากรรไกร สภาพของฟันซี่ข้างเคียงเป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา เช่น การกำหนดขนาดและความยาวของตัวรากเทียม
2. ผ่าตัดฝังตัวรากเทียม (Fixture) ลงไปในกระดูก เย็บแผล หลังจากนั้น 7 วันกลับมาเช็คสภาพแผล และตัดไหม ต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอให้ตัวรากเทียม ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของรากเทียมที่ใช้งาน ซึ่งตามปกติจะมีคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตว่า หลังจากปลูกตัวรากเทียมไปแล้วต้องทิ้งช่วงระยะเวลาที่ตัวรากเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรนานมากน้อยเท่าใด จึงจะสามารถใส่ตัวฟันได้
3. ใส่แกนฟันจำลอง (coping) และพิมพ์ปากเพื่อส่งแลปทำตัวครอบฟัน แลปใช้เวลาทำประมาณ 5-7 วัน
4. ใส่แกนฟันตัวจริง (abutment) และใส่ครอบฟันตัวจริง ปรับการสบฟันให้สามารถกัดสบได้เป็นปกติ
5. นัดเช็คทุกๆ 6 เดือน หรือตามดุลยพินิจของทันตแพทย์

การพิจารณาอื่นๆ ร่วมการปลูกรากฟันเทียม

รากฟันเทียม_รากเทียม_รากปลอม_รากฟันปลอม_ฟันปลอม

หากคุณกำลังคิดจะฝังรากฟันเทียม คุณจะต้องมีเหงือกที่แข็งแรงและมีกระดูกเพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียม หากคุณมีกระดูกบางหรือนิ่มเกินไปจนไม่สามารถรองรับรากฟันเทียมได้ คุณอาจจะต้องปลูกถ่ายกระดูก หรือหากกระดูกขากรรไกรบนเตี้ยเกินไป หรือโพรงอากาศอยู่ใกล้กับขากรรไกรเกินไป คุณอาจจะต้องผ่าตัดยกโพรงอากาศขึ้น การยกโพรงอากาศคือ การผ่าตัดที่ต้องทำโดยศัลยแพทย์ช่องปาก ระหว่างการผ่าตัดทันตแพทย์จะเสริมกระดูกเข้าไปที่กระดูกขากรรไกรบน ระหว่างขากรรไกรกับโพรงอากาศแม็กซิลลาในบริเวณฟันกรามกับฟันกรามน้อย ซึ่งกระบวนการนี้ทันตแพทย์จะชี้แจงและอธิบายรายละเอียดต่างๆให้คนไข้ทราบก่อนการรักษา

ข้อดี

  • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีฟันที่สูญเสียไป อาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดจากภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป
  • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไป จะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้ และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้
  • ทำให้เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและสามารถรับประทานอาหารได้ดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับความสามารถในการบดเคี้ยวได้ดี
  • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีได้ดังเดิม
  • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

ข้อจำกัดในการรักษา

  • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ
  • ในคนไข้ที่ยังมีภาวะเจริญเติบโต ต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน
  • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน
  • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง โดยตำแหน่งของรอยโรคอยู่บริเวณขากรรไกรและใบหน้า จะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนว่า สามารถทำการปลูกรากเทียมได้หรือไม่
  • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำไม่สามารถหยุดได้ มีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้

คำถามที่พบบ่อย: การปลูกรากฟันเทียม

A: เหตุผลหลักของผู้เข้ารับการรักษารากเทียมคือ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี , เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน , ความสุขที่มากขึ้นในการรับประทานอาหาร

A: ข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรงหรือเป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้อาจต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางก่อน

A: การรักษาด้วยการปลูกรากเทียมนี้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ ฟันทดแทนนี้ก็สามารถมีอายุการใช้งานเสมือนหนึ่งฟันแท้อื่นๆ เช่นกัน

Before After

GETTING STARTED

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รากฟันเทียม เย็บแผล

ขั้นตอนที่ 3

ทำการตัดไหม

ขั้นตอนที่ 4

ทำการพิมพ์ปาก

ขั้นตอนที่ 5

ทำการใส่เดือย และยึดครอบฟันติดแน่นกับรากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจติดตามผลการรักษา ตามที่ทันตแพทย์กำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีเนียร์_แปะฟันนางงาม_แปะฟันปู่เจ้า_รากฟันเทียม
Dental Implant

ฟันแตกหักแล้ว ต้องทำอย่างไรดี

ฟันแตกหักแล้ว ต้องทำอย่างไรดี ฟันคือกระดูกที่แข็งที่สุดของมนุษย์ มีหน้าที่หลักคือบดเคี้ยวอาหารก่อนส่งเข้าสู่ระบบย่อยในร่างกายต่อไป แต่แม้ว่าฟันของเราจะแข็งแกร่งสักปานใดก็ตาม มันก็ยังสามารถแตกหักเสียหายได้อยู่ดี โดยเฉพาะจากการใช้งานที่ผิดๆ อย่างที่นิยมเห็นกันบ่อยๆ ก็เช่น การเปิดขวด หรือใช้กัดของแข็งๆ – หรือแม้แต่อาหารที่แข็งเกินไปก็ทำร้ายฟันได้เช่นกัน แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเมื่อฟันคุณแต

Read More »
รากฟันเทียม
Dental Implant

รากฟันเทียมแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

รากฟันเทียมแบบไหนที่เหมาะกับคุณ เสียฟัน อย่าเสียใจ เพราะทันตกรรมรากเทียมสามารถคืนรอยยิ้มให้กับคุณได้อย่างสวยงาม และเป็นธรรมชาติ แถมยังทนทานใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าอย่างมาก ฉะนั้นแล้วหากคุณจำเป็นต้องถอนฟันออกไปไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใดก็ตาม ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสูญเสียรอยยิ้มหรือมีช่องว่างในปากไปตลอดกาล หากคุณกำลังคิดว่ารากฟันเทียมน่าจะเป็นคำตอบที่นำรอยยิ้มคุณคืนมาละก็ เราลองมาดูกันสักหน่อยก่อนดีกว่าว่า รา

Read More »
ct-ip0703201803
Dental Implant

12 วิธีง่ายๆ ดูแลตัวเองหลังทำรากฟันเทียม

12 วิธีง่ายๆ ดูแลตัวเองหลังทำรากฟันเทียม การฝังรากฟันเทียมคือการใช้วัสดุที่มีความทนทานอย่างไทเทเนียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกร ทดแทนรากฟันที่เสียหายไป ทำหน้าที่รองรับทันตกรรมฟันปลอม (denture), ครอบฟัน (crown) หรือสะพานฟัน (bridge) โดยในปัจจุบันการฝังรากฟันเทียมจะให้ผลลัพธ์เหมือนกับรากฟันแท้ๆ มากที่สุด อีกทั้งยังแข็งแรงทนทาน สามารถอยู่กับคุณได้ไปอีกนาน… แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ต้องดูแลรักษาสุข

Read More »