... อาจารย์นรันทร์ จิวังกูร ได้รับเชิญไปสอน Orthodontics Residents เรื่องการจัดฟันด้วย Invisalign และการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Brius ซึ่งมองไม่เห็นแบบ 100% ที่ Temple University, Kornberg School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA
อาจารย์นรันทร์ จิวังกูร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันของ Denta-joy ได้รับเชิญไปสอน Orthodontics Residents เรื่องการจัดฟันด้วย Invisalign และการจัดฟันด้วย Technology ใหม่ล่าสุด ซึ่งมองไม่เห็นแบบ 100% ที่ Temple University, Kornberg School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA
อาจารย์นรันทร์ จิวังกูร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันของ Denta-joy ได้รับเชิญไปสอน Orthodontics Residents เรื่องการจัดฟันด้วย Invisalign และการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Brius ซึ่งมองไม่เห็นแบบ 100% เป็นเทคโนโลยีในการจัดฟันใหม่ล่าสุด  ที่ Temple University, Kornberg School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา
ทางเดนต้าจอยและทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการจัดฟันแบบใหม่ล่าสุดที่มองไม่เห็นเครื่องมือ Brius ได้เริ่มมีการใช้ Technology ใหม่นี้ ในการรักษากับทางคนไข้ที่สนใจมาสักพักแล้วนะคะ พร้อมได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยจุดเด่นของเครื่องมือจัดฟันใหม่นี้ ทำให้คนไข้ไม่ต้องถอดเมื่อรับประทานอาหาร บดเคี้ยวอาหารได้ตามปรกติ ทำความสะอาดช่องปากได้สะดวกขึ้น จึงทำให้ย่นระยะเวลาการจัดฟันลงจากการจัดฟันแบบเดิม จัดฟันเสร็จรวดเร็วมากขึ้นและตรงตามการประเมินของแพทย์ได้อย่างแม่นยำ
หากคุณมีข้อจำกัดทางการจัดฟันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีจัดไม่เสร็จตามกำหนดเนื่องจากต้องถอดเทรย์ค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่หน้ากล้องหรือพูดในที่ประชุมและเจอคนมากมาย เรามีตัวเลือกใหม่ทางด้านการจัดฟัน ผ่าน Technology ใหม่ล่าสุด ที่ดียิ่งขึ้น
เข้ามาปรึกษากับเราได้ทุกวันนะคะ พร้อมยินดีให้บริการในทุกปัญหาฟัน จัดฟันที่เดนต้าจอย
#จัดฟันแบบมองไม่เห็น #จัดฟันฺBrius #Brius #จัดฟันด้านใน
#Dentajoy #จัดฟันที่เดนต้าจอย #จัดฟันใส #จัดฟันแบบใส #invisalign #การจัดฟันแบบใหม่ #จัดฟันด้วยTechnology
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy