เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท และขูดหินปูนฟรี 1 ครั้ง

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท และขูดหินปูนฟรี 1 ครั้ง

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท และขูดหินปูนฟรี 1 ครั้ง

  1. สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษนี้ โดยโชว์ SMS ที่ได้รับให้กับพนักงาน และสแกน QR Code เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ที่หน้าเคาน์เตอร์คลินิกเดนต้าจอยได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
  2. สิทธิพิเศษขูดหินปูนฟรี 1 ครั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  3. กรุณาทำการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  4. Cash Voucher มูลค่า 500 บาท และสิทธิพิเศษขูดหินปูนฟรี 1 ครั้ง สามารถใช้ได้ที่ คลินิกเดนต้าจอยทุกสาขา
  5. Cash Voucher มูลค่า 500 บาท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเงินทอนได้
  6. Cash Voucher มูลค่า 500 บาท และสิทธิพิเศษขูดหินปูนฟรี 1 ครั้ง สามารถใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2563

 

Special privilege conditions. Receive free 500 baht cash voucher and 1 free scaling.

1. Can contact to receive this privilege by showing the SMS received to the staff and scan the QR Code to confirm the privilege within 9 December 2019 – 31 January 2020

2. Free 1 time scaling privilege. Privilege is non-convertible, non-transferable.

3. Please make an appointment at least 1 day in advance.

4. 500 baht voucher and 1 free scaling privilege can be used at Denta-joy Clinic, all branches

5. 500 baht cash voucher is non-convertible, non-transferable, and not entitled to change.

6. 500 baht cash voucher and 1 free scaling privilege, valid until 30 June 2020