เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท

1. สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษนี้ โดยโชว์ SMS ที่ได้รับให้กับพนักงาน และสแกน QR Code เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ที่หน้าเคาน์เตอร์คลินิกเดนต้าจอยได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
2. Cash Voucher มูลค่า 500 บาท สามารถใช้ได้ที่ คลินิกเดนต้าจอยทุกสาขา
3. Cash Voucher มูลค่า 500 บาท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเงินทอนได้
4. Cash Voucher มูลค่า 500 บาท สามารถใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2563

Special privilege conditions. Get free Cash Voucher worth 500 baht.

1. Show the SMS received to the staff and scan the QR Code to confirm the privilege within 9 December 2019 – 31 January 2020
2. 500 baht cash voucher can be used at all Denta-joy branches
3. 500 baht cash voucher is non-convertible, non-transferable, and not entitled to change.
4. 500 baht cash voucher is valid until 30 June 2020