... ผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน | Denta-joy

บริการ

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกร
ร่วมกับการจัดฟัน
คืออะไร?

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบบใส

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน คือ การแก้ไขตำแหน่งของขากรรไกรที่อยู่ในจุดสบฟันที่ผิดปกติ ปรับให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้การสบฟันและรูปหน้าดูสมดุล ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบบใส

คุณประโยชน์ของการรักษา

1. ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าที่ดูไม่สมดุลให้กลับมามีสัดส่วนของใบหน้าที่เหมาะสม
2. ช่วยปรับแก้การสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบของการสบฟันที่ไม่ถูกต้อง ที่จะส่งผลกระทบต่อกระดูกข้อต่อขากรรไกร
4. ทำให้สามารถปิดริมฝีปากได้สนิทและออกเสียงพยัญชนะได้ชัดเจนขึ้น
5. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขั้นตอนการรักษา

1. พบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการรักษาและเลือกวิธีในการรักษา ดูความเหมาะสมและความสะดวกของคนไข้ จากทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ด้านศัลยแพทย์ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ
       1.1 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนการรักษาจัดฟัน วิธีนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะวิเคราะห์และวางแผนการรักษาเตรียมการไว้ล่วงหน้า หลังจากที่คนไข้ผ่าตัดขากรรไกรเรียบร้อย จึงเริ่มต้นทำการรักษาจัดฟันต่อ
       1.2 การผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน วิธีนี้คนไข้จะต้องรับการรักษามาระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟัน อยู่ในระดับที่เหมาะสม แล้วจึงเข้ารับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรภายหลังการผ่าตัด อาจต้องรับการรักษาจัดฟันต่ออีกเล็กน้อย เพื่อปรับการเรียงฟันและการสบฟันให้สมบรูณ์ที่สุด

ข้อจำกัดของการรักษา

ผู้เข้ารับบริการจะต้องอยู่ในช่วงอายุที่ไม่มีภาวะการเจริญเติบโตคงอยู่

คำถามที่พบบ่อย: การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

Q: การจัดฟันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่?

A: ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพฟันเริ่มต้นของคนไข้ การให้ความร่วมมือของคนไข้เช่น มาตามนัดที่ทันตแพทย์นัด ไม่ทำเครื่องมือหลุดบ่อยๆ ธรรมดาแล้วระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 18 ถึง 36 เดือน

 

Q: ก่อนจัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่?

A: ขึ้นอยู่กับการตรวจของทันตแพทย์จัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก หรือฟันยื่นมากอาจจะต้องถอนฟันร่วมด้วย เพื่อให้ผลการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น

 

Q: จัดฟันแบบดามอน กับแบบธรรมดา ต่างกันอย่างไร?

A: ดามอน เป็นแบร็กเก็ตประเภทหนึ่งที่ใช้การปิดเปิดประตูเพื่อใส่และยึดลวด แทนที่จะใช้ยางในการรัดลวด ทำให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง

Before After

GETTING STARTED

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ส่งต่อ (ส่งตัวเพื่อปรึกษากับคุณหมอผ่าตัด และนัดวันผ่าตัด)

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจติดตามผลการรักษา ตามที่ทันตแพทย์กำหนด

ขั้นตอนที่ 4

ติดเครื่องมือจัดฟัน

บทความที่เกี่ยวข้อง