ทำไมใครๆ ก็พูดถึงเดนต้าจอย?

ทำไมใครๆ ก็พูดถึงเดนต้าจอย